jouw partner voor
duurzame innovatie

bijeenkomst


Binnenkort

programma

onder andere

Amelands product

Marijke Groenhuis
De Groene Zaak |
koffiebranderij & theepakkerij
Baken Vlieland

Jan van der Veen &amp Cees Potiek
Oesterzwammenkwekerij
Vlielands Glorie

Tjeerd Hazenberg
Iepen Mienskipfuns

OVER DE GROENE ZAAK

Ruim een jaar geleden werden een aantal startend ondernemers door de gemeente Vlieland uitgenodigd voor een gesprek met als thema circulariteit. Er werden al snel ideeën uitgewisseld en mogelijkheden tot onderlinge samenwerking gevonden. Niet alleen circulariteit maar ook duurzaamheid en innovatie bleken belangrijke thema’s voor alle betrokken partijen. Vlieland zou je namelijk kunnen neerzetten als de “ideale” wereld waarin lokale producten, een circulair samenwerkingsverband en de uiting van duurzame thema’s een prominente rol spelen.

Zo is het afvalproduct uit de koffiebranderij, zijnde koffiedrab en koffievliesjes, de ideale grondstof voor de kweek van oesterzwammen. De niet meer herbruikbare kweekgrond van de oesterzwammen is daarentegen nog wel voedzaam genoeg voor de kweek van kiemplanten en theeplanten door middel van verticale landbouw. De theeplanten zijn hierin weer een sluitende combinatie naast de koffie waarmee het allemaal begon en maakt de cirkel rond.

Om deze samenwerking te bekrachtigen is de Stichting Circulair, Duurzaam en Innovatief Vlieland opgericht. Deze stichting heeft als doel om op te treden als aanjager, facilitair en financieel te ondersteunen en het netwerk van (startend) ondernemers verder uit te breiden. Dit sluit niet alleen naadloos aan bij de ambities van de gemeente en de doelgroep die het eiland bezoekt maar ook de thema’s die reeds geïmplementeerd zijn door de gemeente, het festival “Into The Great Wide Open” en “LAB Vlieland”. Deze laatst genoemde partijen zijn inmiddels een belangrijk gesprekspartner geworden voor de stichting waarbij mooie ideeën zijn uitgewisseld en een vruchtbaar netwerk is neergezet.

Inmiddels bestaat de stichting nog geen jaar maar zijn er al vele ideeën uitgewisseld met ketenpartners, gesprekken gevoerd en is het netwerk verder uitgebreid. Zo kunnen we startende circulaire ondernemers op Vlieland nog beter helpen om de eerste stappen richting bekendheid te zetten.

LEDEN

Marijke Osinga-Groenhuis
Eigenaar en oprichter van de duurzame en energie neutrale koffiebranderij Baken,
voorzitter van de stichting;

Jan van der Veen
Mede-eigenaar en oprichter van de circulaire oesterzwammenkwekerij Vlielands Glorie,
secretaris en penningmeester van de stichting;

Cees Potiek
Mede-eigenaar en oprichter van de circulaire oesterzwammenkwekerij Vlielands Glorie,
algemeen lid van de stichting;

Robin van Wakeren
Eigenaar en oprichter van de kiemplantenboerderij en verticale landbouw,
algemeen lid van de stichting;

Rianne Ananias
Eigenaar en oprichter van de pottenbakkerij,
algemeen lid van de stichting;

Gerbrich Wever
Specialist op het gebied van marketing en onderhoud van websites,
algemeen lid van de stichting

DE GROENE ZAAK

Stichting
Duurzaam,
Circulair &
Innovatief
Vlieland

© 2021 Stichting Duurzaam, Circulair & Innovatief Vlieland – alle rechten voorbehouden | Gerbrich Wever